Domů O nás

O nás

Co je bojové umění?

Nejčastěji bývá definováno jako  soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem. Co odlišuje bojová umění od běžného rvaní, je ucelený systém bojových technik.

Co je Wing Tzun?

Někdy také Wing Chun, Wing Tsun, Jung-čchun…

Bojové umění, které vzniklo v jižní Číně. Je založeno na vědeckých principech o efektivním využití struktury lidského těla, nespoléhá se příliš na fyzickou sílu a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Jeho útočná stránka je velice destruktivní. Využívá tvrdých úderů na citlivá místa a to nejen pěstí, ale i lokty nebo koleny.

Kde mohu Wing Tzun vidět?

Z pohledu diváka je nejlépe zachyceno ve filmu Ip Man. (ukázka)

Jaké jsou principy Wing Tzun?

1. Princip: Je-li cesta volná, udeř!

2. Princip: Není-li cesta volná, zůstaň v kontaktu!

3. Princip: Tlačí-li protivník, podvol se!

4. Princip: Pokud soupeř ustupuje, následuj ho!

Principy umožňují reagovat intuitivně na jakýkoliv druh útoku a efektivněji se bránit.

V čem se Wing Tzun liší od ostatních bojových umění?

Genialita tohoto bojového umění spočívá v použití co nejefektivnějších pohybů a úderů. Techniky Wing Tzun od sebe neoddělují obranu a útok, ale při každém pohybu usilují o obojí a neustálou kontrolu protivníka. Vysoká efektivita tohoto umění je dána i velmi dobrou použitelností ve stísněných prostorách – výtahy, chodby. Ve výsledku se tedy jedná o velice účinný bojový styl použitelný pro nekompromisní sebeobranu.

Pro koho je Wing Tzun vhodné?

Wing Tzun převzalo to nejlepší z dávných kung fu stylů a vytvořilo tak ucelený systém velice efektivního bojového umění. Staví na technikách a principech, nikoliv pouze na síle a atletických výkonech. Toto z něj dělá nekompromisní sebeobranný systém vhodný také pro osoby s nižší fyzickou kondicí či pohyblivostí. Jeho vysoká účinnost jej předurčuje i pro ženy, které se po zvládnutí technik mohou ubránit o dost silnějším protivníkům v případě ohrožení.

Co je to EBMAS?

Emin Boztepe Martial Arts System je organizace sdružující školy EBMAS Wing Tzun. V současné době působící v 50 zemích světa. Zakladatelem a hlavním instruktorem je Dai Sifu Emin Boztepe. Jeho pojetí bojového umění vychází z tradičního Wing Tzun, ale je obohaceno o další praktické prvky, které Emin získal jako vyhledávaný instruktor elitních vojenských a policejních sil.

Emin  Boztepe je také náročným, ale laskavým učitelem. Své zkušenosti předává žákům formou propracovaného výukového systému. Kvalitu výuky zajišťuje udělováním licencí školám EBMAS Wing Tzun a každoročním seminářem v každé zemi. V České republice je možné se s ním setkat na seminářích Akademie EBMAS Praha.

Co je Akademie EBMAS Praha?

Akademie EBMAS Praha je škola bojového umění a sebeobrany. Založena byla v roce 2007 Martinem Jelínkem a Rudolfem Zemanem. Je držitelem licence výuky bojového umění EBMAS Wing Tzun.

V čem je Akademie EBMAS Praha jiná?

V Akademie EBMAS Praha se zaměřujeme na kvalitní výuku v malých skupinách nebo individuální výuku. Naší předností je osobní přístup a schopnost přizpůsobit lekce potřebám a možnostem jednotlivých žáků či klientů. Máme zkušenost s podporou klientů, kteří v minulosti prošli traumatizujícím zážitkem (přepadení, znásilnění, domácí násilí). Našimi žáky jsou také lidé, kteří se ve své profesi mohou setkat s osobním útokem – policisté, psychologové, speciální pedagogové, soudci.

Co se v Akademii EBMAS Praha mohu naučit?

Od první lekce Vás učíme útočit. Bez umění účinného útoku se nedá slmysluplně bránit. Útočníka zastavíte pouze svým útokem. Proto se v prvních lekcích seznamujete, čím vším se dá zaútočit. Naučíte se používat údery pěstmi, dlaněmi, lokty dále kopy a útoky koleny. Po zvládnutí útoku se učíte obranu proti těmto útokům. Výuka probíhá přehledně krok za krokem pomocí výukových stupňů, srozumitelnu formou. Od nultého po pátý stupeň se učíte obranu proti přímým útokům karate, obranu proti judo chvatům, obranu proti thai boxerům, proti boxerským útokům, dále proti  MMA útočníkům. Součástí je i obrana proti škrcení a boj na zemi. Po zládnutí 5. stupně jste připraveni se účinně bránit proti zmíněným útokum a to hlavně pro potřeby sebeobrany. Klademe důraz na funkčnost sebeobrany. Nepřipravujeme studenty na sportovní utkání, ale pouze na nutnou obranu či pomoc druhým, prostřednictvím bojového umění.

Bojové umění Wing Tzun nás učí lépe porozumět svému tělu, vylepšuje koordinaci a stabilitu, posiluje svaly a rozvíjí stabilizační systém, při výuce chi-sao a dan-chi si zlepšujete senzitivu na pohyby oponenta a vylepšujete reflexy a hybnost. Díky všem zmíněným cvičením a technikám získáte jistotu a psychickou odolnost v zátěžových situacích. Bojová taktika neboli sebeobrana je součástí systému. Toto vše se dá zvládnut do 18 měsíců při plném nasazení.

Bojové umění Wing Tzun

Street fight – sebeobrana především pro muže

Sebeobrana pro ženy

Spolupracujete i s firmami?

Akademie EBMAS Praha spolupracuje s firmami i organizacemi nejčastěji formou seminářů, přednášek, ale i dlouhodobých kurzů. Věnujeme se i osvětě sebeobrany na základních školách. Máme zkušenost s výukou specifických skupin, jako jsou senioři a nevidomí.