Domů O nás

O nás

Co je bojové umění?

Nejčastěji bývá definováno jako  soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem. Co odlišuje bojová umění od běžného rvaní, je ucelený systém bojových technik.

Co je Wing Tzun?

Někdy také Wing Chun, Wing Tsun, Jung-čchun…

Bojové umění, které vzniklo v jižní Číně. Je založeno na vědeckých principech o efektivním využití struktury lidského těla, nespoléhá se příliš na fyzickou sílu a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Jeho útočná stránka je velice destruktivní. Využívá tvrdých úderů na citlivá místa a to nejen pěstí, ale i lokty nebo koleny.

Kde mohu Wing Tzun vidět?

Z pohledu diváka je nejlépe zachyceno ve filmu Ip Man. (ukázka)

Jaké jsou principy Wing Tzun?

1. Princip: Je-li cesta volná, udeř!

2. Princip: Není-li cesta volná, zůstaň nalepený!

3. Princip: Tlačí-li protivník, podvol se!

4. Princip: Pokud soupeř ustupuje, následuj ho!

Principy umožňují reagovat intuitivně na jakýkoliv druh útoku a efektivněji se bránit.

V čem se Wing Tzun liší od ostatních bojových umění?

Genialita tohoto bojového umění spočívá v použití co nejefektivnějších pohybů a úderů. Techniky Wing Tzun od sebe neoddělují obranu a útok, ale při každém pohybu usilují o obojí a neustálou kontrolu protivníka. Vysoká efektivita tohoto umění je dána i velmi dobrou použitelností ve stísněných prostorách – výtahy, chodby. Ve výsledku se tedy jedná o velice účinný bojový styl použitelný pro nekompromisní sebeobranu.

Pro koho je Wing Tzun vhodné?

Wing Tzun převzalo to nejlepší z dávných kung fu stylů a vytvořilo tak ucelený systém velice efektivního bojového umění. Staví na technikách a principech, nikoliv pouze na síle a atletických výkonech. Toto z něj dělá nekompromisní sebeobranný systém vhodný také pro osoby s nižší fyzickou kondicí či pohyblivostí. Jeho vysoká účinnost jej předurčuje i pro ženy, které se po zvládnutí technik mohou ubránit o dost silnějším protivníkům v případě ohrožení.

Co je to EBMAS?

Emin Boztepe Martial Arts System je organizace sdružující školy EBMAS Wing Tzun. V současné době působící v 50 zemích světa. Zakladatelem a hlavním instruktorem je Dai Sifu Emin Boztepe. Jeho pojetí bojového umění vychází z tradičního Wing Tzun, ale je obohaceno o další praktické prvky, které Emin získal jako vyhledávaný instruktor elitních vojenských a policejních sil.

Emin  Boztepe je také náročným, ale laskavým učitelem. Své zkušenosti předává žákům formou propracovaného výukového systému. Kvalitu výuky zajišťuje udělováním licencí školám EBMAS Wing Tzun a každoročním seminářem v každé zemi. V České republice je možné se s ním setkat na seminářích Akademie EBMAS Praha.

Co je Akademie EBMAS Praha?

Akademie EBMAS Praha je škola bojového umění a sebeobrany. Založena byla v roce 2007 Martinem Jelínkem a Rudolfem Zemanem. Je držitelem licence výuky bojového umění EBMAS Wing Tzun.

V čem je Akademie EBMAS Praha jiná?

V Akademie EBMAS Praha se zaměřujeme na kvalitní výuku v malých skupinách nebo individuální výuku. Naší předností je osobní přístup a schopnost přizpůsobit lekce potřebám a možnostem jednotlivých žáků či klientů. Máme zkušenost s podporou klientů, kteří v minulosti prošli traumatizujícím zážitkem (přepadení, znásilnění, domácí násilí). Našimi žáky jsou také lidé, kteří se ve své profesi mohou setkat s osobním útokem – policisté, psychologové, speciální pedagogové, soudci.

Co se v Akademii EBMAS Praha mohu naučit?

Lépe porozumět svému tělu, vylepšit koordinaci a stabilitu, posílit svaly stabilizačního systému  i ostatních částí těla, zlepšit reflexy a hybnost, získat jistotu a psychickou odolnost v zátěžových situacích, bojovou taktiku …

Bojové umění Wing Tzun

Street fight – sebeobrana především pro muže

Sebeobrana pro ženy

Spolupracujete i s firmami?

Akademie EBMAS Praha spolupracuje s firmami i organizacemi nejčastěji formou seminářů, přednášek, ale i dlouhodobých kurzů. Věnujeme se i osvětě sebeobrany na základních školách. Máme zkušenost s výukou specifických skupin, jako jsou senioři a nevidomí.